Lucia Nimcová & David Petráš: Justice Construction. “Whichever direction you turn away from, or to, turns into a battlefield”

1. 4. 2022 – 15. 5. 2022, Nová Synagóga, Žilina, Slovakia

Kurátorka: Mira Keratová

Miestošpecifická inštalácia Lucie Nimcovej a Davida Petráša v prostredí architektúry Sphéry v Novej synagóge, v čase rozoberania tejto konštrukcie, vychádza zo zvukových a obrazových záznamov živelnej stavebnej činnosti, ktorá v posledných rokoch prebieha v niekoľkomiliónovom etiópskom meste Addis Ababa. Táto výstavba, ktorá je realizovaná prevažne ručne, radikálne premieňa tradičný život masy chudobných ľudí i zvierat v meste. S ňou súvisiace vizuálno-zvukové záznamy boli nazhromaždené počas niekoľkoročného terénneho výskumu. Súčasťou inštalácie sú aj zvukové intervencie vybraných zariekacích rituálov a liečivých modlitieb za lepšie časy od starých rusínskych žien z Karpát, z časozberného projektu DOLE. Sú to zvuky vytúženej budúcnosti, ktorá je budovaná holými rukami a nohami tých najzraniteľnejších.

Kurátorka: Mira Keratová

Piata výstava súčasného vizuálneho umenia v rámci projektu Completing the Sphere / Dopĺňanie Sphéry.

Výstava bude sprístupnená v piatok 1. apríla od 13.00. Súčasťou otváracieho dňa bude živá zvuková performance Lucie Nimcovej a Davida Petráša ako procesia mestom Žilina o 17.00 so začiatkom a koncom v Novej synagóge.

O 19.00 začne autorská a kurátorská komentovaná prehliadka výstavou spojená s voľnou diskusiou.

Denník N: V Žiline sa na výstave stretli zvuky a obrazy z Etiópie a Ukrajiny. Spravodlivosť nevidno, ale vôľu prežiť sa dá počuť

Ďalší sprievodný program v podobe komentovaných prehliadok bude:
20.4. 2022 o 17.00 Streda s umelcom Davidom Petrášom
a v posledný deň výstavy
15.5.2022 o 17.00 Nedeľa s kurátorkou Mirou Keratovou.